Arri daylight 575
Arri daylight 575
Thể loại: ĐÈN VÀ RAY
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

Lịch hoạt động của đèn Daylight 575w