Boom, mic, dây, tai nghe Shure
Boom, mic, dây, tai nghe Shure
Thể loại: ÂM THANH TIỀN KỲ
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

Lịch hoạt động