Daylight 1,2kw
Daylight 1,2kw
Thể loại: ĐÈN VÀ RAY
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

 

Tổng số thiết bị :02

Để đặt thiết bị xin gọi : 02437642131

Thông số kỹ thuật: