Trường quay tầng 7 nhà A1
Trường quay tầng 7 nhà A1
Thể loại: TRƯỜNG QUAY VÀ PHÒNG IN TRÁNG
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

Để thuê xin gọi : 02437642131