Phòng chiếu tầng 2 nhà B
Phòng chiếu tầng 2 nhà B
Thể loại: PHÒNG CHIẾU PHIM
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

 

 

Lịch hoạt động của phòng:

Thứ 2: - Sáng:

            - Chiều: BK K37 ( Cô Hà )

Thứ 3: - Sáng:

            - Chiều: QPĐA K37 ( Cô Vũ )

Thứ 4: - Sáng:

            - Chiều:

Thứ 5: - Sáng:

            - Chiều:

Thứ 6: - Sáng:

            - Chiều: