Hệ thống ray
Hệ thống ray
Thể loại: ĐÈN VÀ RAY
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

Lịch hoạt động 

 

Thông số kỹ thuật

Thanh thẳng dài 2m 05      
Thanh thẳng dài 1.2m 01      
Thanh thẳng dài 0.6m 01      
Thanh cong 08