Phòng chiếu tầng 2 nhà D
Phòng chiếu tầng 2 nhà D
Thể loại: PHÒNG CHIẾU PHIM
Trạng thái: Có thể đặt thiết bị
Chi tiết về thiết bị

 

 

T2: _ Sáng :BK K36 ( Cô Hiền)

      _ Chiều ĐD ĐA K36 ( Cô Hiền )

 

T4 _ Chiều : ĐD ĐA K35 ( CÔ Nhuệ Giang )